برگزاری نشست صمیمانه و نزدیک مسئولین دانشکده با دانشجویان در محل خوابگاه حافظ

برگزاری نشست صمیمانه و نزدیک مسئولین دانشکده با دانشجویان در محل خوابگاه حافظ

در راستای بررسی شنود نقطه نظرات دانشجویان رشته مهندسی عمران و نقشه برداری پیرامون مسائل  مختلف دانشکده، دانشگاه و جامعه، نشست صمیمی و رو در رو با حضور مسئولین دانشکده مهندسی عمران در محل خوابگاه حافظ برگزار گردید. در این جلسه که روز دوشنبه ۱۱ آذرماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱٫۳۰ برگزار گردید، جمع زیادی از دانشجویان ساکن در خوابگاه حضور یافتند و  در ارتباط با مسائل مختلف بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت. مهمترین خواسته ای دانشجویان جهت پیگیری به شرح زیر اعلام گردید

  • تلاش در راستای ارتقای برنامه ریزی آموزشی
  • درخواست فعال بودن سالن مطالعه در دانشکده و دانشگاه تا ساعت ۱۸
  • درخواست پوشش اینترنت بی سیم در طبقات دانشکده
  • درخواست دانشجویان جهت نشست نزدیک و رو در رو  با رئیس محترم دانشگاه

همچنین در این نشست در ارتباط با در  “روز دانشجو”،  “مسائل روز  کشور” و  “مشکلات جاری جامعه” نقطه نظراتی توسط مسئولین دانشکده و خوابگاه مطرح  که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.

در راستای بررسی شنود نقطه نظرات دانشجویان رشته مهندسی عمران و نقشه برداری پیرامون مسائل  مختلف دانشکده، دانشگاه و جامعه، نشست صمیمی و رو در رو با حضور مسئولین دانشکده مهندسی عمران در محل خوابگاه حافظ برگزار گردید. در این جلسه که روز دوشنبه ۱۱ آذرماه از سالعت ۱۹ الی ۲۱٫۳۰ برگزار گردید، جمع زیادی از دانشجویان ساکن در خوابگاه حضور یافتند و  در ارتباط با مسائل مختلف بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت. مهمترین خواسته ای دانشجویان جهت پیگیری به شرح زیر اعلام گردید

  • تلاش در راستای ارتقای برنامه ریزی آموزشی
  • درخواست فعال بودن سالن مطالعه در دانشکده و دانشگاه تا ساعت ۱۸
  • درخواست پوشش اینترنت بی سیم در طبقات دانشکده
  • درخواست دانشجویان جهت نشست نزدیک و رو در رو  با رئیس محترم دانشگاه

همچنین در این نشست در ارتباط با در  “روز دانشجو”،  “مسائل روز  کشور” و  “مشکلات جاری جامعه” نقطه نظراتی توسط مسئولین دانشکده و خوابگاه مطرح  که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.

img_20191202_205636_hdr

img_20191202_205724_hdr

img_20191202_205738_hdr

img_20191202_211759_hdr