برگزاری نشست شورای آموزشی دانشکده با همکاران مرکز مشاوره دانشگاه

برگزاری نشست شورای آموزشی دانشکده با همکاران مرکز مشاوره دانشگاه

با حضور همکاران مرکز مشاوره دانشگاه در دانشکده  مهندسی عمران، معرفی خدمات مرکز مشاوره و ارائه گزارش دانشجویان دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور مدیران محترم گروه های آموزشی و معاونان دانشکده برگزار شد برخی مشکلات دانشجویان تحت درمان  مورد گفتگو قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد همکاران مرکز مشاوره جلساتی را برای دانشجویان ورودی جدید به منظور معرفی خدمات مرکز دانشکده داشته باشند.

1398-1

1398-2