برگزاري مراسم هفته پژوهش در دانشكده مهندسي مكانيك

برگزاري مراسم هفته پژوهش در دانشكده مهندسي مكانيك

همزمان با هفته پژوهش و فناوري، و همگام با ساير دانشكده‌ها دانشكده مهندسي مكانيك مراسم هفته پژوهش خود را در روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۵ برگزار كرد.

مراسم با تلاوت آياتي چند از كلام ال… مجيد آغاز شد و پس از سرود جمهوري اسلامي دكتر كدخداپور رياست دانشكده مهندسي مكانيك به ارائه گزارشي از فعاليت هاي پژوهشي دانشكده در طي سال اخير پرداختند.

بعد از سخنان دكتر كدخداپور مهمان و سخنران برنامه جناب آقاي دكتر محمود مهردادشکریه استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت و دبير ستاد توسعه فناوري‌هاي مواد و ساخت پيشرفته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به ارائه سخنراني با موضوع چالش‌هاي فراروي زنجيره ايده‌هاي تحقيقاتي تا بازار پرداختند. در اين سخنراني كه حدود يك ساعت به طول انجاميد دكتر شكريه به ارائه مواردي كاربردي در روند تجاري سازي ايده‌ها و تحقيقات دانشگاهي پرداختند و روند كلي تجاري سازي ايده‌هاي تحقيقاتي را بيان نمودند.

پس از سخنراني دكتر شكريه به رسم يادبود لوح تقديري توسط دكتر كدخداپور رياست دانشكده مهندسي مكانيك به ايشان اهدا شد.

پايان بخش مراسم تقدير از اساتيد، دانشجويان و كارمنداني بود كه در نمايشگاه هفته پژوهش همكاري موثر داشتند. بر همين اساس در بخش اساتيد از آقايان دكتر سيدرضاحمزه‌لو، دكتر علي ميرمحمدي، دكتر محمدرضا عليگودرز، دكتر مصطفي ورمزيار و دكتر علي رحماني تقدير شد. در بخش دانشجويي از  آقايان علي‌محمد جهانشاهي، ياسر شيري، محمدرضا حسيني، هادي شيرزاد، امير زارعي، مهدي ميرزايي، اراز ايازي و خانم زهرا سرپرست و در بخش كارمندان از آقايان حسن احمدي و حيدر رمضاني تقدير شد.

dsc_0049

dsc_0060