برگزاري مراسم جشن دانش آموختگي دانشجويان ورودي سال ١٣٩٤

اين جلسه با مشاركت بخشي از مسئولين (هيات رئيسه دانشگاه، روساي دانشكده ها)، أساتيد و حانواده هاي دانشجويان در محل سالن اجتماعات اردوگاه شهيد باهنر برگزار گرديد.

🔹در أين جلسه دكتر عظمتي رييس دانشگاه، ضمن آروزي موفقيت و بهروزي براي دانش آموختگان و نو معلمان دانشگاه شهید رجائی، ايشان را به توجه شغلي خود و موهبتي كه خداوند براي ايشان مقدر نموده توصيه كردند. ايشان همچنين با برشمردن دوران هاي مختلف زندگي، پايان دوران دانشجويي را يكي از اين دوران ها دانسته اند كه براي دانشجو معلمان به تبع ماهيت شغلي شان و به جهت آمادگي علمي كه مي بايست همواره دارا باشند، به مثابه سر آغاز يادگيري و آموزش تا پايان عمر ايشان مي باشد.

🔹 نماينده نهاد مقام معظم رهبري، حجت الاسلام و المسلمين فضلعلي نيز در اين جلسه دانشجويان را با اشاره به سوره مباركه انشراح با توجه به اتمام دوران تحصيل، دانشجويان را توصيه به ادامه مسير زندگي شخصي و حرفه اي در مسير رفع نياز هاي جامعه تشويق نمودند.

🔹در ادامه، ميهمان ويژه جلسه،استاد حسن صافي #مشاور_وزير آموزش و پرورش و از اساتيد پيشكسوت تعليم و تربيت به ايراد سخنراني پرداخته و به انتقال تجربيات خود به نو معلمان پرداختند.

🔹همچنين اين جلسه برنامه هاي متنوع ديگر نيز همانند موسيقي سنتي، استفاده از آوا هاي مذهبي، مسابقه و .. همراه بود.

🔹در انتهاي جلسه نيز سوگند نامه معلمي توسط يكي از دانشجويان قرائت و با هم خواني جمع دانشجو معلمان جلسه خاتمه پيدا نمود.