دانشکده مهندسی عمران خبر داد

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشکده مهندسی عمران

در بزرگداشت هفته پژوهش، مراسم دانشکده مهندسی عمران به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده روز سه شنبه مورخ ۲۷ آذرماه با دعوت از آقای دکتر مهدی قاسمیه، استاد محترم دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این مراسم که با استقبال اساتید همراه بود، آقای دکتر عباس مالیان به عنوان استاد پژوهشگر برتر و همچنین خانم الهام خوشباور راد بعنوان دانشجوی دکتری پژوهشگر و خانم ساره بحرینی به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگر مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از آقای حسین وهابی تکنسین آزمایشگاه سازه به جهت خدمات ارزنده در انجام تحقیقات پژوهشی تشکر و قدردانی شد. در این جلسه از زحمات آقای دکتر سلطانی در طی دوران مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده نیز با حضور همکاران و اساتید تقدیر و تشکر گردید.

01

02

03

04