دانشکده مهندسی عمران خبر داد

برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده مهندسی عمران

در بزرگداشت هفته پژوهش، مراسم دانشكده مهندسي عمران به منظور تجليل از پژوهشگران برتر دانشكده روز سه شنبه مورخ ۲۷ آذرماه با دعوت از آقاي دكتر مهدي قاسميه، استاد محترم دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با استقبال اساتيد همراه بود، آقاي دكتر عباس ماليان به عنوان استاد پژوهشگر برتر و همچنين خانم الهام خوشباور راد بعنوان دانشجوي دكتري پژوهشگر و خانم ساره بحريني به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشگر مورد تقدير قرار گرفتند.

همچنين از آقاي حسين وهابي تكنسين آزمايشگاه سازه به جهت خدمات ارزنده در انجام تحقيقات پژوهشي تشكر و قدرداني شد. در اين جلسه از زحمات آقاي دكتر سلطاني در طي دوران مسئوليت معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده نيز با حضور همكاران و اساتيد تقدير و تشكر گرديد.

01

02

03

04