برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده مهندسي عمران

برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده مهندسي عمران

برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده مهندسي عمران

به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در سال 98، مراسم تقدير از اساتيد و دانشجويان برتر پژوهشي در روز دوشنبه مورخ 2 دي ماه 98 برگزار گرديد. در اين مراسم  دو سخنراني كوتاه توسط آقاي دكتر موسي مظلوم با عنوان “نحوه انجام سخنراني علمي” و همچنين دكتر ماليان با عنوان ” مستندنگاري بين الحرمين” ارائه گرديد كه مورد استقبال دانشجويان و اساتيد قرار گرفت. در اين مراسم از  عوامل اجرايي برگزاري همايش روز جهاني GIS نيز تقدير بعمل آمد.

 

 

1398-6

img_20191223_171253_448

img_20191223_171259_395

img_20191223_171315_777