برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده مهندسي عمران

برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشكده مهندسي عمران

به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در سال ۹۸، مراسم تقدير از اساتيد و دانشجويان برتر پژوهشي در روز دوشنبه مورخ ۲ دي ماه ۹۸ برگزار گرديد. در اين مراسم  دو سخنراني كوتاه توسط آقاي دكتر موسي مظلوم با عنوان “نحوه انجام سخنراني علمي” و همچنين دكتر ماليان با عنوان ” مستندنگاري بين الحرمين” ارائه گرديد كه مورد استقبال دانشجويان و اساتيد قرار گرفت. در اين مراسم از  عوامل اجرايي برگزاري همايش روز جهاني GIS نيز تقدير بعمل آمد.

 

 

1398-6

img_20191223_171253_448

img_20191223_171259_395

img_20191223_171315_777