برگزاري مراسم بزرگداشت هفته دولت

برگزاري مراسم بزرگداشت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت و روز كارمند در روز  چهارشنبه مورخ ۸ شهريورماه ۹۶  مراسم بزرگداشت شهيد رجايي و گراميداشت هفته دولت در سالن  اجتماعات شهيد تهراني مقدم برگزار گرديد. در اين مراسم كه با حضور مسولين دانشگاه و پرسنل برگزار گرديد از كارمندان نمونمه دانشگاه تقدير بعمل آمد.

در اين مراسم از آقاي دكتر سلطاني (معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده) بعنوان مدير نمونه دانشگاه و آقاي حسين وهابي (كارشناس آزمايشگاه مهندسي سازه) بعنوان كارمند نمونه تقدير گرديد.

vahabi