برگزاري كارگاه مقاله نويسي ويژه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي

برگزاري كارگاه مقاله نويسي ويژه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي

دانشكده مهندسي عمران در راستاي اشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي و اساتيد در روز دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۹۶ اقدام به برگزاري “كارگاه مقاله نويسي” نمود كه با استقبال اساتيد و دانشجويان همراه شد. اين كارگاه توسط آقاي دكتر دانيال جاهد ارمغاني، پزوهشگر پسا دكتري مهندسي عمران و نويسنده بيش از از ۱۰۰ مقاله در نشريات معتبر بين المللي ارائه گرديد سرفصل اين كارگاه  شامل آموزش نگارش مقالات در نشريات بين المللي، معرفي نشريات مختلف و مناسب در ارسال مقالات، نحوه ارسال و انجام مكاتبات با نشريات بين المللي و آشنايي با نمايه هاي بين المللي بوده است.

kargah