برگزاری کارگاه آموزشی “فن بیان و سخنوری” به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم

برگزاری  کارگاه آموزشی “فن بیان و سخنوری”  به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم

در هفته بزرگداشت مقام معلم با حضور اساتید و دانشجو معلمان دانشکده مهندسی عمران، کارگاه اموزشی “فن بیان و سخنوری” برگزار گردید. این مراسم در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۸  با حضور و استقبال اساتید و  دانشجو معلمان دانشکده توسط اقای دکتر موسی مظلوم، دانشیار گروه اموزشی سازه و زلزله برگزار گردید.

1

3

2