برگزاري كارگاه آموزشي “فن بيان و سخنوري” به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم

برگزاري  كارگاه آموزشي “فن بيان و سخنوري”  به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم

در هفته بزرگداشت مقام معلم با حضور اساتيد و دانشجو معلمان دانشكده مهندسي عمران، كارگاه اموزشي “فن بيان و سخنوري” برگزار گرديد. اين مراسم در روز ۱۶ ارديبهشت ۹۸  با حضور و استقبال اساتيد و  دانشجو معلمان دانشكده توسط اقاي دكتر موسي مظلوم، دانشيار گروه اموزشي سازه و زلزله برگزار گرديد.

1

3

2