برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع” نحوه نگارش يك مقاله پژوهشي”

VML & Office 2000

برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع” نحوه نگارش يك مقاله پژوهشي”

در دومين روز از هفته پژوهش، روز يكشنبه ۱۴ آذرماه، كارگاه آموزشي باموضوع ” چگونه ميتوان يك مقاله پژوهشي معتبر و عالي تهيه نمود”، توسط جناب دكتر سلطاني، معاونت پژوهشي و آموزشي دانشكده عمران برگزار گرديد.در اين كارگاه ضمن نمايش يك فيلم آموزشي در اين زمينه، آقاي دكتر سلطاني در ابعاد مختلف زواياي چگونگي تهيه يك مقاله علمي پژوهشي را معرفي كرده اند. اين نشست با استقبال اساتيد و تعداد كثيري از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي برگزار گرديد.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c