برگزاری سخنرانی علمی و تخصصی

برگزاری سخنرانی علمی و تخصصی

پیرو هماهنگی انجمن علمی عمران، در تاریخ یکشنبه  مورخ ۲۱ مهرماه ۹۸  سخنرانی علمی تخصصی با عنوان ” پروژه های مهندسی بزرگ عمرانی کشور ”  توسط آقای مهندس یاجم، مدیر عامل محترم شرکت مشاور طرح نو اندیش در این دانشکده  برگزار گردید . در این  نشست علمی با حضور دانشجویان رشته مهندسی عمران روش های اجرای پل میان گذر دریاچه ارومیه ، سیلوها ، آشیانه هواپیما و برجهای خنک کننده  کشور  معرفی گردید که مورد استقبال بسیار حضار قرار گرفت.

448310639_98636