انجمن علمي و بسيج اساتيد دانشكده برگزار نموداند

برگزاري دومين جلسه حلقه علمي “مخاطرات گودبرداري در محيط هاي شهري”

انجمن علمي عمران دانشكده مهندسي عمران با همكاري بسيج اساتيد و معاونت فرهنگي دانشگاه اقدام به برگزاري سلسه نشست هاي علمي و تخصصي با موضوع “مخاطرات گودبرداري در محيط هاي شهري ” مي نمايد. در اين راستا دومين جلسه حلقه علمي با استقبال بيش از ۳۰ نفر از دانشجويان در روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ در سالن دانشكده مهندسي عمران برگزار گرديد.

در اين جلسه آقاي دكتر سعيد غفارپورجهرمي، مسئول اين حلقه علمي به بيان موضوع و جايگاه حلقه هاي علمي در دانشگاه جهت ايجاد ارتباط اساتيد با دانشجويان در يك موضوع خاص علمي و تخصصي پرداختند. سپس در ادامه به اهميت و جايگاه ” مخاطرات گودبرداري در محيط هاي شهري ” از منظر يك مهندس عمران مسئول در كارگاههاي ساختماني پرداختند. در ادامه با پخش يك فيلم اموزشي مرتبط با اين موضوع، جلسه دوم به اتمام رسيد.

مقرر شد جلسات اين حلقه علمي با اطلاع رساني قبلي، هفته اول هر ماه در روزهاي سه شنبه از ساعت ۱۲ الي ۱۴ برگزار گردد كه در پايان به شركت كنندگان گواهي نامه شركت در دوره اعطا خواهد شد

photo_2016-03-14_18-43-00

photo_2016-03-14_18-43-26

photo_2016-03-14_18-42-52.