برگزاری دوره آموزشی صفر تا صد اجرای ساختمان

برگزاری دوره آموزشی صفر تا صد اجرای ساختمان

 

به همت انجمن علمی عمران و اساتید گروه آموزشی عمران، یک دوره آموزشی با عنوان “صفر تا صد اجرای ساختمان” در حال برگزاری می‌باشد. این دوره اموزشی که از اسفندماه ۹۵ آغاز شده است و تا پایان اردیبهشت ماه هر هفته به مدت ۲ ساعت برگزار می‌گردد.

در این دوره آموزشی مبانی اجرای یک ساختمان از مرحله درخواست مجوز و صدور پروانه ساختمانی تا مرحله اتمام عملیات ساختمانی شامل تخریب، گودبرداری، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی یا بتنی، اجرای سقف، سفتکاری، نازک کاری، اجرای نما و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی دنبال خواهد شد.

این دوره اموزشی با استقبال بیشمار دانشجویان همراه بوده است و تا کنون ۶ جلسه آن برگزار شده است.

1

 

2

3

 

4

 

5