برگزاري دوره آموزشي صفر تا صد اجراي ساختمان

برگزاري دوره آموزشي صفر تا صد اجراي ساختمان

 

به همت انجمن علمي عمران و اساتيد گروه آموزشي عمران، يك دوره آموزشي با عنوان “صفر تا صد اجراي ساختمان” در حال برگزاري مي‌باشد. اين دوره اموزشي كه از اسفندماه ۹۵ آغاز شده است و تا پايان ارديبهشت ماه هر هفته به مدت ۲ ساعت برگزار مي‌گردد.

در اين دوره آموزشي مباني اجراي يك ساختمان از مرحله درخواست مجوز و صدور پروانه ساختماني تا مرحله اتمام عمليات ساختماني شامل تخريب، گودبرداري، اجراي فونداسيون، اجراي اسكلت فلزي يا بتني، اجراي سقف، سفتكاري، نازك كاري، اجراي نما و اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي دنبال خواهد شد.

اين دوره اموزشي با استقبال بيشمار دانشجويان همراه بوده است و تا كنون ۶ جلسه آن برگزار شده است.

1

 

2

3

 

4

 

5