برگزاري جلسه ورزش همگاني با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك

برگزاري جلسه ورزش همگاني با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك

طبق روال هر دوشنبه جلسه ورزش همگاني اين هفته به همت دانشكده مهندسي مكانيك و همكاري اداره تربيت بدني دانشگاه برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور اساتيد و همكاران دانشكده‌هاي مختلف و  مسئولين محترم دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه همراه بود حضار حدود سي دقيقه به ورزش و نرمش پرداختند. بعد از آن مراسم قرعه كشي و اهداي جوايز انجام شد و جوايزي به رسم يابدبود به شركت كنندگان اهدا شد. در پايان شركت كنندگان به صرف پرداختند.

 

dsc_0115 dsc_0120