برگزاري جلسه هماهنگي مراقبين امتحانات پايان ترم

برگزاري جلسه هماهنگي مراقبين امتحانات پايان ترم

در تاريخ يك‌شنبه ۱۰/۱۰/ ۹۶ جلسه هماهنگي مراقبين امتحانات پايان ترم برگزار شد. در ابتداي اين جلسه دكتر كدخداپور رئيس دانشكده مهندسي مكانيك ضمن تشكر از همكاران مواردي را براي برگزاري هرچه بهتر و منظم تر امتحانات پايان ترم بيان كرد.

در ادامه دكتر شاهقلي معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده ضمن تشكر از همكاران بابت زحماتشان در ترم جاري به تبادل نظر با همكاران در مورد برگزاري امتحانات پايان ترم پرداختند. در اين جلسه همكاران ضمن بيان نظرات و پیشنهادات خود در اين مورد, آمادگي همه جانبه خود را براي برگزاري امتحانات پايان ترم اعلام نمودند.