برگزاري جلسه هماهنگي فعاليت هاي پژوهشي اساتيد

برگزاري جلسه هماهنگي فعاليت هاي پژوهشي اساتيد

 روز سه‌شنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ساعت ۷٫۳۰ جلسه هماهنگي فعاليت هاي پژوهشي اساتيد دانشكده مهندسي مكانيك برگزار شد.  در اين جلسه كه با صرف صبحانه كاري شروع شد رئيس دانشكده، معاونين و اساتيد گروه هاي مختلف آموزشي دانشكده حضور داشتند.

در ابتداي جلسه دكتر شاهقلي معاون آموزشي دانشكده ضمن تشكر از حضور و استقبال اساتيد از اين جلسه توضيحاتي را پيرامون اين جلسه مطرح كردند. سپس آقاي رحيميان مواردي را در مورد درگاه اسكوپوس و رتبه بندي نشريات در چارك هاي مختلف ارائه كرد.

به منظور آگاهي هرچه بيشتر اساتيد از تغييرات مربوط به آيين نامه‌هاي ارتقا، آقاي احمدي توضيحاتي را در مورد تغييرات آيين نامه ارائه كرد و اساتيد نيز در مورد آن به تبادل نظر و پرسش و پاسخ پرداختند.

در پايان دكتر كدخداپور رئيس دانشكده ضمن تشكر از حضور اساتيد و استقبال آنها از اين جلسه ابراز اميدواري كردند كه اين جلسات بصورت مداوم در دانشكده برگزار شود تا اساتيد بتواند در آينده تعامل بيشتري را با يكديگر و مديران دانشكده داشته باشند.

1 2