برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری و عمران

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری و عمران

به همت انجمن علمی دانشجویان نقشه برداری و عمران، طی مراسمی در روز شنبه مورخ ۹ شهریور ماه ۹۸، جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری و عمران- ورودی سال ۱۳۹۴ -برگزار گردید. در این مراسم که با حضور خانواده دانشجویان، سخنرانی مسئولین دانشکده و پخش کلیپ همراه بود، از اساتید دانشکده به خصوص اساتید پیشکسوت نیز تقدیر بعمل آمد.

1

2

5