برگزاری بزرگداشت روز جهانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS DAY

برگزاری بزرگداشت روز جهانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS DAY

دانشکده مهندسی  عمران به مناسبت  ۱۳ نوامبر  و بزرگداشت روز جهانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS DAY  همانند سالهای گذشته مراسمی در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. این رویداد علمی در سال جاری با مشارکت و حمایت سازمان نقشه برداری کشور و همچنین شرکتهای فعال در حوزه مهندسی نقشه برداری  با نمایشگاه تخصصی برگزار خواهد شد. نگاه این رویداد در سال جاری GIS for School  (سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدرسه) می باشد. در این رویداد علمی نشست تخصصی با دعوت از صاحبنظران این حوزه نیز برگزار خواهد شد.

gis-day-srttu-2019-2