برگزاري بزرگداشت روز جهاني سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS DAY

برگزاري بزرگداشت روز جهاني سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS DAY

دانشكده مهندسي  عمران به مناسبت  ۱۳ نوامبر  و بزرگداشت روز جهاني سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS DAY  همانند سالهاي گذشته مراسمي در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. اين رويداد علمي در سال جاري با مشاركت و حمايت سازمان نقشه برداري كشور و همچنين شركتهاي فعال در حوزه مهندسي نقشه برداري  با نمايشگاه تخصصي برگزار خواهد شد. نگاه اين رويداد در سال جاري GIS for School  (سيستم اطلاعات جغرافيايي براي مدرسه) مي باشد. در اين رويداد علمي نشست تخصصي با دعوت از صاحبنظران اين حوزه نيز برگزار خواهد شد.

gis-day-srttu-2019-2