برپايي نخستين نمايشگاه دستاورد هاي علمي و فناوري حوزه دانش آموزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، با حضور دكتر حميد رضا عظمتي، رييس دانشگاه و رييس هيأت داوران هفدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي و همراهي دكتر اللهياري دبير جشنواره خوارزمي كل كشور، نخستين نمايشگاه دستاورد هاي علمي و فناوري در حوزه دانش آموزي به ابتكار اين دانشگاه با مشاركت استان هاي حاضر در جشنواره افتتاح گرديد.

دكتر حميدرضا عظمتي در اين رابطه گفت: برپايي اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي ارائه توانمندي علمي و نمايش خلاقيت دانش آموزان كشور مي باشد.

وي با اشاره به برگزاري موفق هفده دوره جشنواره خوارزمي در حوزه دانش آموزي وارائه قريب به ۳۰۰هزار طرح خلاقانه در اين ادوار، اين جشنواره را فرصت مناسبي براي معرفي نخبگان واقعي آينده كشور و كشف توانمندي هاي علمي دانست.

وي افزود : بر اساس بررسي هاي به عمل آمده قريب به ۷۳ درصد ازاين طرح ها در حوزه علوم مهندسي و فناوري هاي نوين بوده؛ كه به نظر مي رسد اين پتانسيل عظيم تا كنون مورد شناسايي و دقت مخاطبين اصلي در جامعه تخصصي قرار نگرفته است.‌

او اضافه كرد: با توجه به اينكه اينگونه طرح ها به صورت اوليه در سطح دانش آموزي ارائه شده اند ولي بسياري از اين طرح هاي برگزيده مي توانست به عنوان ايده هايي نو در بخش صنعت، خدمات و كشاورزي به صورت حرفه اي به مرحله عيني تجاري سازي نيز رسانده شوند.

خاطر نشان مي گردد اين نمايشگاه به موازات برنامه داوري درمرحله كشوري هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي از پانزدهم الي هفدهم شهريور ماه جهت بازديد علاقه مندان دايرگرديده است.