برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی برای سال ۱۴۰۰

فهرست برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی بر اساس وظایف سازمانی و نیازهای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و با عنایت ارزیابی درونی انجام شده نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹، فهرست برنامه های خود برای سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد:

 • تداوم امور جاری معاونت در زمینه بررسی، تصویب و اجرای برنامه های درخواستی کانون های فرهنگی و هنری، انجمن های علمی، نشریات دانشجویی و تشکل ها با رویکرد حذف کاغذ، کیفیت بخشی، فعال کردن همه نهادهای دانشجویی، عدالت و شفافیت، وحدت رویه، گزارش دهی بهنگام، آسیب شناسی، مشاوره، نظام مندسازی و زمان بندی دقیق، استفاده از درگاه مالی و …

 

 • راه اندازی هسته های مشورتی و تصمیم سازی در راستای هم اندیشی و مأموریت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

 • فراخوان طرح های پژوهشی فرهنگی با محوریت مسئولیت اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

 • بسترسازی، برنامه ریزی و حمایت از دانشجویان برای شرکت در جشنواره های ملی (قرآن، حرکت، رویش، نشریات)

 

 • درآمدزایی از طریق اجرای برنامه ها و ارائه خدمات فرهنگی

 

 • برگزاری انتخابات نهادهای دانشجویی و شوراهای فرهنگی خوابگاه ها طبق ضوابط قانونی

 

 • برگزاری کارگاه های آموزشی و و دوره های توانمندسازی برای مدیران و سردبیران نشریات دانشجویی

 

 • تدوین، ابلاغ و اعمال ضوابط رتبه بندی نشریات دانشجویی در جهت رشد و اعتلای آنها

 

 • تنظیم تقویم و برگزاری منظم جلسات معاونت (شورای فرهنگی دانشگاه، کمیته ناظر بر نشریات، هیأت نظارت بر تشکل ها، هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون ماده۱، هماهنگی معاونان فنی و دانشجویی دانشکده ها، هماهنگی دبیران کانون ها، هماهنگی دبیران انجمن ها، مدیران و مسؤولان نشریات)

 

 • بازدید و حضور در جلسات گروه های آموزشی، شورای دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی

 

 • تأسیس هیأت ها و شوراهای نظارتی و حمایتی برای نهادهای دانشجویی طبق ضوابط قانونی

 

 • بهبود و بروزرسانی مبلمان فرهنگی، تبلیغات و اطلاع رسانی در محیط دانشگاه

 

 • مدیریت و بروزرسانی وبگاه و گروه های مجازی معاونت

 

 • تدوین و چاپ کارنامه و گزارش عملکرد و مجموعه ضوابط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

 • پایش، سامان دهی و هدایت فعالیت رسمی نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی در فضای مجازی

 

 • برگزاری نخستین همایش ملی فرهنگ

 

 • تبدیل اتاق چوبی به یک “پاتوق فرهنگی”

 

 • راه اندازی “گذر فرهنگی دانشگاه” در محوطه غربی ساختمان معاونت

 

 • فعال سازی “ستاد قرآن و عترت” در دانشگاه

 

 • تداوم و ارتقاء همکاری با “کارگروه مهدویت” وزارت آموزش و پرورش

 

 • تداوم و ارتقاء همکاری با “فرهنگستان زبان و ادب فارسی”

 

 • تداوم و ارتقاء همکاری با “کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی”

 

 • ارائه مشاوره های حقوقی به همکاران

 

 • تلاش برای عقد تفاهم نامه همکاری فرهنگی و اجتماعی و تشکیل جلسات مشترک با نهادهای ذیربط

 

 • برگزاری جلسات ماهانه مباحث معرفتی با عنوان “شرح زیارت جامعه کبیره”

 

 • برگزاری هفته فرهنگی دانشگاه و معرفی و تقدیر از برگزیدگان فرهنگی

 

 • برگزاری حداقل سه برنامه بزرگ فرهنگی و اجتماعی برای اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه (اردوی خانوادگی سیاحتی و زیارتی، بازدید علمی و فرهنگی، مسابقات فرهنگی و اجتماعی، جلسه و ملاقات با شخصیت های برجسته فرهنگی)

 

 • برنامه ریزی و اجرای حداقل دو جلسه نقد و مناظره

 

 • برنامه ریزی و اجرای حداقل دو کرسی آزاد اندیشی

 

 • برنامه ریزی و برگزاری حداقل سه دوره توانمندسازی، سخنرانی و دانش افزایی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در زمینه های مفید فرهنگی و اجتماعی

 

 • برنامه ریزی و برگزاری حداقل سه دوره ضمن خدمت برای دانشجومعلمان و کارمندان دانشگاه در زمینه های مفید فرهنگی و اجتماعی

 

 • راه اندازی نشریه اختصاصی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

 • برقراری حداقل یک ارتباط و فعالیت فرهنگی و اجتماعی در سطح بین المللی با مراکز معتبر خارج کشور