برنامه سه شنبه های مهدوی هم چنان بر گزار می شود .

کانون مهدویت اعلام کرد این هفته هم مانند همه هفته ها برنامه سه شنبه های مهدوی را برگزار خواهد کرد.