برنامه سه شنبه های مهدوی هم چنان بر گزار می شود .

کانون مهدویت اعلام کرد این هفته هم مانند همه هفته ها برنامه سه شنبه های مهدوی را برگزار خواهد کرد.  

کانون مهدویت اعلام کرد این هفته هم مانند همه هفته ها برنامه سه شنبه های مهدوی را برگزار خواهد کرد.