برنامه زمانی فراخوان های کارگروه های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام شد.

به اطلاع پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم دانشکده می رساند در راستای حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری، برنامه زمانی فراخوان های کارگروه های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام میگردد.

متقاضیان طرح ها می توانند با ورود به ادرس سایت صندوق به نشانی insf.org  اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.