برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون نيمه متمركز دكتري مهندسی سازه

برنامه زمانبندي مصاحبه داوطلبان آزمون نيمه متمركز دكتري مهندسي سازه فايل پيوست را دريافت فرماييد
جهت دریافت برنامه زمانبندی مصاحبه لطفا روی ” فایل کامل خبر” کلیک نمایید. لازم به ذکر است کلیه مدارک بایستی در زمان مصاحبه ارائه گردد. جهت طرح سوالات لطفا در ساعت اداری با شماره زیر تماس گرفته شود. ۲۲۹۷۰۰۲۱- دکتر غفارپور جهرمی- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکدهو تلفن ۲۲۹۷۰۰۶۵ داخلی ۲۵۵۶ خانم محمدخانی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده موفق و پیروز باشید