برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “سیری در رباعیات عاشورایی”

با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دانشکده علوم پایه و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم، برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری در راستای ترویج علم هر دوشنبه ساعت ۲۰ به مدت ۲۰ دقیقه با دبیری دکتر میرزایی برگزار می شود.

این هفته در روز دوشنبه مورخ ۱۰ مرداد ماه  ۱۴۰۱ در ساعت ۲۰ به صورت الکترونیکی “برنامه دوشنبه ۲۰”با سخنرانی جناب آقای دکتر غلامرضا فعله گری رئیس محترم اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با عنوان “سیری در رباعیات عاشورایی” برگزار می شود.

لازم به ذکر است برنامه دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری،  فضایی به منظور توجه به آموزش مفاهیم در علوم و فناوری به زبان ساده و اطلاع رسانی تجارب یادگیری و دستاوردهای نوین در زمینه آموزش علوم و فناوری بوده و مسئولیت ارائه مطالب با خود ارائه کنندگان محترم می باشد.

علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه Adobe Connect، از طریق لینک زیر وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه مهمان در این برنامه هر هفته شرکت نمایند:

https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20

ادرس پست الکترونیکی به نشانی  science.education.srttu@gmail.com برای هرگونه مکاتبه لازم در این راستا معرفی می شود. همچنین علاقمندان به منظور اطلاع از برنامه دوشنبه ۲۰، می توانند از کانال این برنامه به نشانی زیر استفاده نمایند (اطلاع رسانی در هر دو کانال به صورت یکسان انجام می شود).

دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری – گروه ۱

https://chat.whatsapp.com/FtNJmnAIjsSIAWr6xrjOPv

دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری – گروه ۲ 

https://chat.whatsapp.com/CayEK45CzQPDcPxHRYj3ac

برنامه  ۰۶-۱۴۰۱۰۵۱۰