برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “بررسی چارچوب های یادگیری اکتشافی -کاوشگری”

با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دانشکده علوم پایه و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم، برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری در راستای ترویج علم هر دوشنبه ساعت ۲۰ به مدت ۲۰ دقیقه با دبیری دکتر میرزایی برگزار می شود.

بنا به گزارش آقای سعید عقبایی دبیر اجرایی برنامه دوشنبه ۲۰، این هفته در روز دوشنبه مورخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ در ساعت ۲۰ به صورت الکترونیکی “برنامه دوشنبه ۲۰”با سخنرانی جناب آقای دکتر حسن حذرخانی عضو محترم هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی چارچوب های یادگیری اکتشافی – نشست اول -کاوشگری” برگزار می شود.

لازم به ذکر است برنامه دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری،  فضایی به منظور توجه به آموزش مفاهیم در علوم و فناوری به زبان ساده و اطلاع رسانی تجارب یادگیری و دستاوردهای نوین در زمینه آموزش علوم و فناوری بوده و مسئولیت ارائه مطالب با خود ارائه کنندگان محترم می باشد.

علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه Adobe Connect، از طریق لینک زیر وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه مهمان در این برنامه هر هفته شرکت نمایند:

https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20

ادرس پست الکترونیکی به نشانی  science.education.srttu@gmail.com برای هرگونه مکاتبه لازم در این راستا معرفی می شود. همچنین علاقمندان به منظور اطلاع از برنامه دوشنبه ۲۰، می توانند از کانال این برنامه به نشانی زیر استفاده نمایند (اطلاع رسانی در هر دو کانال به صورت یکسان انجام می شود).

دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری – گروه ۱

https://chat.whatsapp.com/FtNJmnAIjsSIAWr6xrjOPv

دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری – گروه ۲ 

https://chat.whatsapp.com/CayEK45CzQPDcPxHRYj3ac

برنامه  ۰۱-۱۴۰۱۰۳۳۰