برنامه تشکیل کلاس های برخط (آنلاین) در هفته هفتم آموزشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، برنامه تشکیل کلاس های برخط (آنلاین) در هفته هفتم آموزشی دانشگاه شهید رجائی (برای اجرا از ۱۶ فروردین ماه) منتشر شد:

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده ها بصورت یکجا

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندس کامپیوتر

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندس عمران

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی برق

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده علوم انسانی

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده علوم ورزشی

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی مکانیک

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده علوم پایه