برنامه بزرگداشت مقام معلم و هماهنگی انجمن های علمی دانشکده مهندسی مکانیک

این برنامه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۲ ظهر در بستر مجازی برگزارگردید .در این جلسه جناب آقای دکترمحمدرضا علی گودرز ریاست دانشکده مکانیک ،جناب آقای دکتر امیررفاهی اسکویی معانت فرهنگی دانشجویی دانشکده ،جناب آقای مهندس حیدر رمضانی مسئول کمیته کارآفرینی وهماهنگ کننده انجمن های علمی دانشکده وهمچنین تعدادی از اساتید دانشکده و دانشجویان انجمن علمی شرکت داشتند . مهمترین محوهای این جلسه برگزار شده به شرح زیر می باشد

بیان مطالبی در بزرگداشت مقام معلم وتقدیر از اساتید
در این جلسه پس از صحبتهای انجام شده در گرامیداشت مقام معلم از اساتید همراه دانشکده در زمینه فرهنگی دانشجویی(جناب آقای دکتر علی رحمانی هنزکی ،جناب آقای دکترولی الله پناهی زاده ،جناب آقای دکترعلی میرمحمدی ، جناب آقای دکترناصر بهارلو)همچنین همکار فرهنگی وپژوهشکر وکارآفرین موفق جناب آقای مهندس احسان شریعتی راد وهمچنین اساتید مشارکت کننده در تولید محتوی کارگاهی جناب آقای مهندس مصباحی ،مهندس موسوی نیا ،مهندس خسروآبادی و..تقدیر وتشکر گردید
تقدیر از دانشجویان انجمن علمی مکانیک
در این جلسه ازسه نفر از دانشجویان عضو انجمن علمی (جناب آقای قاسمی دبیر انجمن علمی-جناب آقای محمدجوادنظری دبیر انجمن وآقای سعید رستایی فارسی )به نمایندگی از دانشجویان فعال انجمن علمی تقدیر گردید .
بیان کارهای انجام شده و گزارش توسط دبیران محترم انجمن
در این برنامه دبیران انجمن گزارشی از لیست وتاریخ اجرای برنامه های اجرا شده انجمن علمی با همکاری همکاران دانشکده وهمچنین برنامه های مشارکتی را ارائه دادند ومسئولین دانشکده نیز با توجه به مشارکت و کیفیت بالای برنامه ها که بعضا”مورد استقبال دانشجویان واساتید دانشگاه های دیگر نیز قرار گرفته از آنها تشکر کرده و به ادامه کار با انرژی تشویق نمودند
بیان برنامه های آتی کمیته کارآفرینی وپیشنهادات دوستان دانشجو انجمن علمی
برنامه های پیشنهادی برای اجرا در آینده
برنامه های کمیته کارآفرینی(برنامه دعوت از دکتر عبداله -برنامه دعوت از مدیر سابق اسنپ وفعالان عرصه کارآفرینی واستارت اپ -برنامه آموزش جستجو واستفاده از مقالات در تحقیقات علمی -برنامه آموزش طراحی آزمایش با دیزاین اکسپرت -برنامه آموزش استفاده از مندلی وبرنامه های مشابه رفرنس دهی-وبرنامه با جناب آقای دکتر نخعی درباره نانو کامپوزیت ها)
انتقال بخشی از برنامه ها به تابستان به علت ایام امتحانات
استفاده از برنامه دانشگاه های دیگر وانجام کارهای مشترک انجمن های علمی
پیگیری پیشنهادات آقای قاسمی ونظری دبیران انجمن علمی (اجرای برنامه های جدید-اطلاع رسانی بهتر-دسترسی به منابع فیلم های آرشیوی کارگاهی دانشکده و…)
دعوت به همکاری بیشتر دانشکده در زمینه تولید محتوی هنرستان ها با همکاری بسیج دانشگاه