بررسي و شرح پايداري ديواره هاي گود با روش نيلينگ و استرند

 

“بررسي و شرح پايداري ديواره هاي گود با روش نيلينگ و استرند

انجمن علمي مهندسي عمران دانشكده عمران در روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ۹۵ سمينار علمي با موضوع بررسي و شرح پايداري ديواره هاي گود با روش نيلينگ و استرند” را برگزار كرد. دراين سمينار جناب مهندس محسن ميرزايي به تشريح اين روش از زواياي مختلف بصورت مطالعه موردي در پروژه ايرانيان مورد بررسي قرار دادند. در اين سمينار جمعي از دانشجويان و اساتيد حضورداشتند.

dsc05862

dsc05863