برخورداری ازخدمات شرکت تخفیفان

جهت برخورداری از خدمات شرکت تخفیفان، وارد سامانه امور رفاهی با آدرس اینترنتی refah.sru.ac.ir  شده  و اطلاعات لازم را ارسال کنید.این خدمات اعم از تورها و سفرهای داخلی و خارجی، رستورانها و هتل ها، خرید کالا و .. آدرس سایت:  http://takhfifan.com

از تخفیف های ویژه استفاده کنید.

رئیس اداره رفاه و تعاون

رحیم نور محمدی