برای نخستین بار، ورود دانشگاه شهید رجائی در نظام رتبه‌بندی مشهور جهانی تایمز ۲۰۲۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل، دانشگاه شهید رجائی برای نخستین بار در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار گرفت.

دکتر مجتبی قربانی با اعلام این خبر افزود: نظام رتبه بندی تایمز یکی از معتبر ترین و مشهورترین نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در جهان می باشد که از سال ۲۰۰۴ با عنوان تایمز- کیو اس فعایت خود را آغاز نمود، در این نظام دانشگاه ها با استفاده از داده های پایگاه SCOPUS و بررسی مستندات ارائه شده از سوی دانشگاه ها در قالب سیزده شاخص در ۵ گروه :

  1. آموزش
  2. پژوهش
  3. استنادها
  4. درآمد صنعتی
  5. وجه بین‌المللی

دانشگاه های جهان را هر ساله رتبه بندی می نماید، درمورد حضور دانشگاه های ایرانی نیز باید گفت که تا سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ تنها یک دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشت، لکن با درک اهمیت حضور در این موقعیت بین المللی که بیانگر نوعی ارزیابی از دانشگاه ها تلقی می گردد در آخرین اعلام نتایج بررسی این پایگاه در سال جاری ۴۷ دانشگاه ایرانی موفق به حضور در این رتبه بندی شدند، که این بالاترین آمار حضور دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی است.

دانشگاه شهید رجائی نیز در آخرین رتبه بندی جهانی تایمز حائز رتبه +۱۰۰۱ شده است. و در بین ۴۷ دانشگاه ایرانی نیز رتبه ۲۵ ام را کسب نموده است.

ایشان در ادامه افزود: نکته قابل ذکر درباره رتبه‌بندی ۲۰۲۱ تایمز، رقابت بسیار بالای دانشگاه‌های ایرانی است طوری که ۴۷ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی تایمز در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۵۰۰ دانشگاه از سراسر جهان حایز رتبه شدند.

در ذیل جهت اطلاعات بیشتر علاقه مندان،  ابتدا درباره نظام رتبه‌بندی تایمز توضیحاتی ارائه می شود و سپس دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی تایمز معرفی خواهند شد.

  1. مقدمه

نظام رتبه‌بندی تایمز هر ساله رتبه‌بندی جامعی از بررسی اطلاعات بیش از ۲۶۰۰ دانشگاه از ۹۳ کشور جهان ارائه می‌دهد. موسسه تایمز در انگلستان به مدت ۸ سال است که اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می نماید. در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، این موسسه جهت تأمین داده های پژوهشی با نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی QS همکاری داشته است که ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان را با ۶ شاخص ارزیابی می‌کرده است.

از سال ۲۰۱۰ موسسه تایمز همکاری خود را با موسسه  Quacquarelli Symonds پایان می دهد و موافقتنامه جدیدی با تامسون روتیرز (موسسه اطلاعات علمی ISI) امضا می نماید تا روش جدید خود را عملیاتی کند. همچنین در تعداد (۱۳ شاخص) و ماهیت شاخص‌ها نیز بازنگری نموده است. این موسسه علاوه بر وب سایت خود، دارای مجله ای است که اخبار، تحلیل های کارشناسی و گفتگوها و … را نیز در حوزه آموزش عالی در بردارد. این مجله در دو قالب مخصوص انگلستان و نیز قالب جهانی منتشر می شود. سردبیر این مجله، Phil Baty است و مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.

جدول ۱، شاخص‌های نظام رتبه‌بندی تایمز

وزن معیار معیار شاخص وزن شاخص
۳۰ آموزش بررسی شهرت: آموزش ۱۵٪
نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی ۶٪
نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی ۴,۵٪
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه ۲,۲۵٪
درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی ۲,۲۵٪
۳۰ پژوهش بررسی شهرت: پژوهش ۱۸٪
درآمد پژوهش ۶٪
تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی ۶٪
۳۰ استنادات تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده ۳۰
۲,۵ درآمد صنعتی درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی) ۲,۵
۷,۵ وجهه 
بین ­المللی
نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی ۲,۵
نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی ۲,۵
سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی ۲,۵

 

  1. رتبه‌های دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱

نظام رتبه‌بندی تایمز هر ساله رتبه‌بندی جامعی از بررسی اطلاعات بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه از ۹۳ کشور جهان ارائه می‌دهد. مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.

در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه‌های ایرانی مشارکت بالایی داشتند، در این رتبه‌بندی، ۴۷ دانشگاه ایرانی با رتبه‌های قابل قبول دیده می‌شوند.

جدول ۲، دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز، ۲۰۲۱ (اعلام شده در سال ۲۰۲۰)

رتبه در ۲۰۲۰ دانشگاه رتبه در ۲۰۲۰ نام دانشگاه
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰۱-۳۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۴۰۱-۵۰۰ دانشگاه صنعتی شریف
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شیراز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه کاشان
۱۰۰۱+ دانشگاه الزهرا ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۰۰۱+ دانشگاه اراک ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۰۰۱+ دانشگاه بیرجند ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰۰۱+ دانشگاه بوعلی سینا ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۰۱+ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه تهران
۱۰۰۱+ دانشگاه گیلان ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۰۰۱+ دانشگاه حکیم سبزواری ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۰۱+ دانشگاه اصفهان ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه کردستان
۱۰۰۱+ دانشگاه خوارزمی ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی
۱۰۰۱+ دانشگاه لرستان ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تبریز
۱۰۰۱+ دانشگاه مازندران ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۰۰۱+ دانشگاه رازی ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۰۰۱+ دانشگاه سمنان ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۰۰۱+ دانشگاه شاهد ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه یاسوج
۱۰۰۱+ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۰۰۱+ دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۰۰۱+ دانشگاه شهید رجائی
۱۰۰۱+ دانشگاه شهرکرد
۱۰۰۱+ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۰۰۱+ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۰۰۱+ دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۰۰۱+ دانشگاه ارومیه
۱۰۰۱+ دانشگاه یزد

جدول ۲، دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز، ۲۰۲۰ (اعلام شده در سال ۲۰۱۹)

رتبه در ۲۰۲۰ دانشگاه رتبه در ۲۰۲۰ نام دانشگاه
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه مازندران ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شهید بهشتی ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه یاسوج
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شیراز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه کاشان
۱۰۰۱+ دانشگاه الزهرا ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۰۰۱+ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۰۰۱+ دانشگاه بیرجند ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۰۱+ دانشگاه بوعلی سینا ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۰۱+ دانشگاه گیلان ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی
۱۰۰۱+ دانشگاه خوارزمی ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰۰۱+ دانشگاه سمنان ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علم و صنعت
۱۰۰۱+ دانشگاه شاهد ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۰۰۱+ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۰۰۱+ دانشگاه شهید چمران اهواز ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۰۰۱+ دانشگاه شهرکرد ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تبریز
۱۰۰۱+ دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تهران
۱۰۰۱+ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰۰۱+ دانشگاه ارومیه ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه اصفهان
۱۰۰۱+ دانشگاه یزد ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰۰۱+ دانشگاه زنجان ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه کردستان

 

جدول ۳، دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (اعلام شده در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸)

رتبه در

۲۰۱۸

رتبه در

۲۰۱۹

دانشگاه رتبه در

۲۰۱۸

رتبه در

۲۰۱۹

نام دانشگاه
۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه اصفهان ۳۰۱-۳۵۰ ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۶۰۱-۸۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ خواجه نصیرالدین طوسی —- ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه کاشان
—- ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه مازندران ۶۰۱-۸۰۰ ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علم و صنعت
—- ۸۰۱-۱۰۰۰ علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شیراز ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه الزهرا ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه بیرجند ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۰۰۱+ دانشگاه خوارزمی ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تبریز
—- ۱۰۰۱+ شهید باهنر کرمان ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه تهران
—- ۱۰۰۱+ دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۰۱+ دانشگاه ارومیه —- ۶۰۱-۸۰۰ شهید مدنی آذربایجان
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه یزد ۸۰۱-۱۰۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه زنجان ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه گیلان
۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

جدول ۴: رتبه‌های دانشگاه شهید رجائی در شاخص های مختلف در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱

سال رتبه جهانی امتیاز کلی رتبه جهانی آموزش رتبه جهانی پژوهش رتبه جهانی استنادها رتبه جهانی درآمد صنعتی رتبه جهانی چشم‌انداز بین‌المللی
۲۰۲۰ ۱۰۰۰+ ۱۰٫۳-۲۵ ۱۳۹۰ ۷۰۲ ۱۱۰۷ ۱۸۶ ۱۴۰۰

 

 

 

 

جدول ۵: امتیازهای دانشگاه شهید رجائی در سال ۲۰۲۰

سال رتبه جهانی امتیاز کلی امتیاز آموزش امتیاز پژوهش امتیاز استنادها امتیاز درآمد صنعتی چشم‌انداز بین‌المللی
۲۰۲۰ ۱۰۰۱+ ۱۰٫۳-۲۵ ۱۵٫۹ ۱۸٫۶ ۲۵٫۴ ۶۹ ۱۹٫۲