دانشکده مهندسی عمران خبر داد

براي اولين بار در كشور انجام آزمايش هاي منحصر به فرد روي قاب هاي خمشي فولادي با مهاربند بيضي

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده مهندسی عمران، در  راستاي انجام رساله دكتري آقاي حبيب قاسمي جونقاني، دانشجوي مقطع دكتري رشته مهندسي سازه تحت راهنمايي آقاي دكتر عباس حق اللهي، نمونه هايي از قاب هاي داراي مهاربند بيضي شكل با مقياس يك دوم ساخته شد و رفتار لرزه اي اين قاب ها در آزمايشگاه سازه دانشكده مهندسي عمران با موفقيت مورد آزمايش قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ارائه اين فرم سازه اي براي اولين بار در جهان در اين رساله مورد بررسي قرار گرفته است و انجام چنين آزمايشاتي در كشور فقط در مراكز خيلي محدود قابل انجام است. لذا انجام اين آزمايشات در اين دانشگاه موفقيت بسيار بزرگي براي دانشكده مهندسي عمران به حساب مي آيد.

دانشكده مهندسي عمران ضمن افتخار به اين فعاليت پژوهشي براي دانشجو و استاد راهنما آرزوي موفقيت هاي روزافزون را دارد.

1

2

3

4