بخشی از افتخارات ورزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت دانشجویی، بخشی از افتخارات ورزشی سال ۹۸ به شرح زیر منتشر شد:

 

  •  کسب مقام سوم مسابقات ورزشی والیبال اساتید و کارکنان دانشگاه های منطقه یک
  •  کسب دو مقام سوم انفرادی مسابقات شطرنج اساتید و کارکنان مرد منطقه یک دانشگاه های کشور
  •  کسب مقام دوم انفرادی مسابقات شنای اساتید و کارکنان مرد دانشگاه های منطقه یک کشور
  •  کسب مقام دوم مسابقات فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه یک کشور
  •  کسب مقام دوم تیمی مسابقات بدمینتون دختران دانشگاه های منطقه یک کشور
  •  کسب مقام سوم تیمی بدمینتون پسر دانشگاه های منطقه یک کشور
  •  کسب دو مقام سوم انفرادی مسابقات تکواندو پسران دانشگاه های منطقه یک کشور
  •  کسب مقام دوم کمیته و سوم کاتا انفرادی مسابقات کاراته پسران دانشگاه های منطقه یک
  •  کسب مقام چهارم مسابقات فوتسال دختران دانشگاه های منطقه یک کشور