با همکاری دانشکده علوم انسانی با معاونت آموزشی دانشگاه انجام شد

دانشکده علوم انسانی در برگزاری مصاحبه های علمی مصاحبه فارغ التحصیلان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۸۸ وزارت آموزش و پرورش با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه همکاری نمود. این مصاحبه ها به مدت ۴ روز کاری از ۷ آبان تا ۱۲ آبان ۱۳۹۴در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید. دانشکده علوم انسانی با برنامه ریزی دقیق همکاران و حضور موثر اساتید این دانشکده و اساتید همکار توانست  ۸ گروه کاری جهت انجام مصاحبه ها تشکیل داده و تمام مصاحبه ها را در مدت تعیین شده به انجام رساند.