با درخواست رئیس دانشگاه انجام شد

در جلسه شوراي دانشگاه مطرح شد:

ضرورت بازدیدهای منظم مدیران دانشکده ها و دانشگاه از خوابگاه ها

 

دكتر حميدرضا عظمتي در جلسه شورا ي دانشگاه ضمن اشاره به  اينكه خوابگاه ها یکی از مکان های مهم و موثر هر دانشگاه در کیفیت بخشی به فعالیت های دانشجویی است،جهت تقويت تعامل  و آشنايي هرچه بيشتر با دغدغه دانشجويان خوابگاهي، خواستار حضور مديران دانشگاه علي  الخصوص روساي دانشكده ها در خوابگاه هاي دانشگاهي شد.

وي افزود، محيط هاي خوابگاهي شامل مجموعه اي از فعاليت هاست چه فعالیت هایی از جنس آموزش و پژوهش و چه فعالیت های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، مذهبی و حتی فعالیت های سیاسی. بنابراین وجود نشاط و تحرک و امید در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه بسیار مهم و ضروری میباشد. با توجه به زندگی خوابگاهی و دوری از خانواده، علوم پایش و بررسی دقیق وضعیت خوابگاه میتواند باعث وجود مخاطرات مختلف برای دانشجویان باشد.

در این راستا و با تاکید دکتر عظمتی ریاست دانشگاه، مقرر شد که حضور ادواری و منظم مدیران دانشگاه و دانشکده ها از خوابگاه ها انجام شده و ومسئولين با بررسی شرایط  و گفت و شنود مستقیم با دانشجویان نسبت به ایجاد جو صمیمی و با نشاط در خوابگاه ها اقدام نمايند.

20170303_134213

دکتر حمیدرضا عظمتی تاکید کرد، چنانچه اساتید و مدیران هر دانشکده بتواندد در خوبگاه هایی که تراکم حضور دانشجویان هر دانشکده در آن بیشتر است حضور یابند، قطعا مفیدتر بوده و میتواند بسیاری از گره ها و مشکلات دانشجویی را به این طریق حل و فصل نمود.

بازدیدهای دوره ای مدیران دانشگاه از هفته جاری آغاز خواهد شد و در این بازدیدها اولویت با خوابگاه های با جمعیت بیشتر خواهد بود و نهایتا همه خوابگاه ها مورد بازدید مدیران دانشگاه بویژه روسا و معاونین دانشکده ها قرار خواهند گرفت.