با درخواست رئیس دانشگاه انجام شد

در جلسه شورای دانشگاه مطرح شد:

ضرورت بازدیدهای منظم مدیران دانشکده ها و دانشگاه از خوابگاه ها

 

دکتر حمیدرضا عظمتی در جلسه شورا ی دانشگاه ضمن اشاره به  اینکه خوابگاه ها یکی از مکان های مهم و موثر هر دانشگاه در کیفیت بخشی به فعالیت های دانشجویی است،جهت تقویت تعامل  و آشنایی هرچه بیشتر با دغدغه دانشجویان خوابگاهی، خواستار حضور مدیران دانشگاه علی  الخصوص روسای دانشکده ها در خوابگاه های دانشگاهی شد.

وی افزود، محیط های خوابگاهی شامل مجموعه ای از فعالیت هاست چه فعالیت هایی از جنس آموزش و پژوهش و چه فعالیت های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، مذهبی و حتی فعالیت های سیاسی. بنابراین وجود نشاط و تحرک و امید در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه بسیار مهم و ضروری میباشد. با توجه به زندگی خوابگاهی و دوری از خانواده، علوم پایش و بررسی دقیق وضعیت خوابگاه میتواند باعث وجود مخاطرات مختلف برای دانشجویان باشد.

در این راستا و با تاکید دکتر عظمتی ریاست دانشگاه، مقرر شد که حضور ادواری و منظم مدیران دانشگاه و دانشکده ها از خوابگاه ها انجام شده و ومسئولین با بررسی شرایط  و گفت و شنود مستقیم با دانشجویان نسبت به ایجاد جو صمیمی و با نشاط در خوابگاه ها اقدام نمایند.

20170303_134213

دکتر حمیدرضا عظمتی تاکید کرد، چنانچه اساتید و مدیران هر دانشکده بتواندد در خوبگاه هایی که تراکم حضور دانشجویان هر دانشکده در آن بیشتر است حضور یابند، قطعا مفیدتر بوده و میتواند بسیاری از گره ها و مشکلات دانشجویی را به این طریق حل و فصل نمود.

بازدیدهای دوره ای مدیران دانشگاه از هفته جاری آغاز خواهد شد و در این بازدیدها اولویت با خوابگاه های با جمعیت بیشتر خواهد بود و نهایتا همه خوابگاه ها مورد بازدید مدیران دانشگاه بویژه روسا و معاونین دانشکده ها قرار خواهند گرفت.