با حکم قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل؛

دکتر حسین سالارآملی قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، طی احکام جداگانه‌ای، دکتر علیرضا خاوندی را به‌عنوان رئیس شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی، دکتر علی باستی را به عنوان رئیس شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی و دکتر کریم نجفی برزگر را به عنوان رئیس شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به کمیته دائم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وزارت علوم، در بخشی از این احکام جداگانه آمده است:
امید است در سایه الطاف الهی، در مسیر انجام ماموریت‌های محوله و همچنین اجرای مصوبات شورای هماهنگی، از جمله ارایه گزارش مستمر از فعالیت‌ها، جلب مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی‌و پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های شبکه در سطح ملی، برگزاری منظم مجمع عمومی شبکه و تدبیر و اقدام در چارچوب آیین‌نامه مربوط، در گسترش فعالیت‌های شبکه موفق و موید باشید.

 

منبع اصلی خبر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۲۶۱