با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیران منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، با حضور دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روزهای ۷ و ۸ بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، این نشست در حاشیه کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی با محوریت «نقش فناوری‌های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی» برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس دو روزه، ۴ پنل و ۱۲ کارگاه با موضوعات مدیریت انتقال یادگیری، اتصال آموزش و توسعه با نتایج کسب و کار، تجربه سازمانی استقرار ساختارها و مکانیسم‌های فرایند مدیریت یادگیری در سازمان، رویکردهای نوین فناوری در خدمت یادگیری، ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مجازی، چالش‌ها و راهکارها، تکنولوژی بهبود عملکرد انسانی، چگونه آموزش‌های سازمانی را اثربخش‌تر می‌کند؟، پیری زودرس آموزشی، توسعه منابع انسانی، یادگیری و نوآوری در مدل تعالی EFQM-2020T طراحی و اجرای برنامه توسعه انفرادی (IDP)، طراحی و کاربت سامانه هوشمند پیشنهاد فرصت یادگیری در سازمان‌ها و صنایع، روندهای یادگیری الکترونیکی در سال ۲۰۲۰، چالش‌ها و فرصت‌ها، رهیافتی کارآمد در فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب مدرسان آموزش‌های سازمانی با تأکید بر مدل شایستگی مدرسان و برندسازی شخصی برای مدیران آموزش در بستر فناوری‌های نوین آموزشی برگزار خواهد شد.
ل. م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷