با حضور مقام عالی وزارت از مدیر گروه نمونه دانشگاه تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت گرامی داشت روز معلم و هفته آموزش با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر یوسف نوری و ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹  برگزار شد از جناب آقای دکتر نجاتی، مدیر گروه زبان انگلیسی که  در بین دانشکده های دانشگاه شهید رجایی انتخاب شده بودند، تقدیر به عمل آمد لازم به ذکر است که این انتخاب از سوی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام شده است.