ملاقات رییس دانشگاه با مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

تشکیل هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی و نیز هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه

با حضور جناب آقای دکتر امیدی، مدیر کل محترم دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در سی و پنجمین نشست هیات رئیسه دانشگاه شهید رجائی، احکام هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی و نیز هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه تقدیم اعضا شد.

photo_2019-12-24_14-31-38 photo_2019-12-24_14-31-39