با تقدیر از برگزیدگان؛ یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی به کار خود پایان داد

 

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۵۲۸۰۳