با بدرقه مسئولین و دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجام شد

با بدرقه مسئولین و دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجام شد.
کاروان بزرگ ۴۰۰ نفری دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی عازم کربلا شد.
در فضایی مملو از شور و شعورکاروان اربعین حسینی دانشجویان و دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ، با بدرقه مسئولین و دانشجویان در فضایی سرشار از شور و معنویت به سرزمین کربلا اعزام شدند. در این مراسم که با بدرقه حجه الاسلام فضلعلی رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دکتر عظمتی رئیس دانشگاه و سایر مسئولین دانشگاه انجام گردید بیش از ۳۷۰ نفر دانشجو به کربلا معلی اعزام شدند. کاروان اربعین حسینی دانشگاه شهید رجایی یکی از بزرگترین کاروانهای دانشجویی است که به صورت متمرکز و با همکاری و همیاری دانشگاه برای پیاده روی اربعین و به یاد اسرای عاشورای حسینی عازم سرزمین حسینی می شوند.

32d5657a-f190-4c04-823f-3d6ac3025a91