بازدید وزیر محترم آموزش وپرورش از سرای دانشجویی حافظ

به گزارش دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دکتر نوری وزیر محترم آموزش وپرورش روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۷در بازدید سر زده از خوابگاه حافظ، با دانشجویان دیدار و بعد از نماز جماعت مهمان سفره افطاری دانشجویان بودند. همچنین طی نشست صمیمانه دانشجویان نظرات و پیشنهادات خود را با وزیر محترم در میان گذاشتند. این دیدار چند ساعته از اذان مغرب تا پاسی از شب ادامه داشت و دانشجو معلمان مسائل مختلفی را مطرح و پاسخ خود را دریافت کردند.