بازدید معاون پژوهش و فناوری و مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه از باشگاه نوآوری نیترو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، در روز یکشنبه ۱۵ تیرماه جاری، آقای دکتر شمس، معاون پژوهش و فناوری، و آقای دکتر جعفری، مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، از باشگاه نوآوری نیترو واقع در محل دانشگاه علم و صنعت ایران، بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس صادقی، مدیر عامل باشگاه، ضمن تشریح روند شکل­ گیری و تاریخچه تأسیس، به فعالیت­های آن باشگاه در حوزه­ های کسب و کار، حمایت از ایده­ های نوآورانه و تجاری­ سازی، و تجربیات باشگاه در سرمای­ه گذاری­ها و راه­ اندازی خطوط تولید محصولات مختلف مورد نیاز کشور پرداختند.

دکتر حسن جعفری، همچنین افزودند، با توجه به مذاکرات فیمابین و علاقه­مندی آن باشگاه، مقرر گردید امکان­سنجی راه ­اندازی شعبه دوم آن باشگاه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد.