بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکانیک به همراه استاد درس دکتر محمد یعقوبی فر از نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شامل شش واحد گازی و سه واحد بخار می باشد و کل ظرفیت آن ۱۰۹۸ مگاوات است. سوخت مصرفی نیروگاه گاز و گازوئیل است که معمولا ۶ ماه سال به علت افت فشار گاز از گازوئیل استفاده می شود. برای ذخیره گازوئیل شرکت سه مخزن ۲۰ میلیون لیتری دارد. گاز از خط اصلی گرفته  می شود و پس از فیلتر شدن وارد توربین های گازی می شود.

شش واحد گازی دارای خروجی حرارتی حدود ۵۰۰ درجه است که به اتمسفر می رود و در ادامه وارد واحد بخار می شود و در نتیجه نیروگاه تبدیل به سیکل ترکیبی شده و از این حرارت استفاده می شود.