بازدید سرزده سرپرست محترم دانشگاه از دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای

صبح امروز یکشنبه مورخه ۲۰/۰۹/۱۴۰۱  دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای میزبان سرپرست محترم دانشگاه بود. آقای جمال الدین دکتر مهدی نژاد به همراه هیئت همراه جهت بازدید و آشنایی با مشکلات آزمایشگاه ها وارد دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای شدند.

 

دز حین بازدید ایشان با مدیران و کارشناسان دانشکده به گفتگو پرداختند و راهنمایی ها لازم را در زمینه حفظ و گسترش این مکانها ایفاد نمودند. و سرپرست دانشکده نیز ضمن خوش آمدگویی نقطه و نظرات و معضلات این حوزه را بیان کردند  و ابراز امیدواری نمودند که اینگونه بازدید ها به صورت نوبه ای در طول ترم صورت بپذیرد تا دانشکده ها بتوانند به صورت شفاف و بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را ابراز نمایند.