بازدید رییس دانشگاه از مراحل تولید محتوای الکترونیکی برای هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر عظمتی رئیس دانشگاه از مراحل تولید محتوای الکترونیکی برای هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش بازدید کردند.

دکتر میرمحمدی، رییس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد ضمن اعلام این خبر افزود:

با همکاری بسیج اساتید و بسیج دانشجویی، تولید ۱۲۰۰ محتوای الکترونیکی برای هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش در برنامه این مرکز قرار دارد.