بازدید رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از فرایند برگزاری آزمون های پایان نیمسال تحصیلی

به گزارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه به همراه مسئولین و مدیران این معاونت با حضور در حوزه های امتحانی از فرایند برگزاری آزمون های پایان نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بازدید به عمل آوردند.