بازدید رئیس دانشگاه از خبرگزاری دانشجو به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح روز دوشنبه مورخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ دکتر حمیدرضا عظمتی، رئیس دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری دانشجو بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، دکتر عظمتی ضمن گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش و تقدیر از تلاش های ایشان در انعکاس اخبار حوزه تعلیم و تربیت، به بازدید از بخش های مختلف این خبرگزاری با همراهی سر دبیر این خبرگزاری پرداخت.

در انتها این بازدید نیز پیام  مکتوب تقدیر و تشکر وزیر آموزش و پرورش به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار به سرکار خانم سلمانی خبرنگار حوزه آموزش و پرورش خبرگزاری دانشجو تقدیم شد.