بازدید دکتر علیرضا الهیاری از مراحل داوری هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ صبح روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ جناب آقای دکتر الهیاری، مدیر کل امور جشنواره ها و مسابقات علمی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مراحل داوری هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با بازتاب خبری در رسانه ملی همراه بود، از روند کار ۱۶ کارگروه تخصصی کشوری و همچنین نخستین نمایشگاه دستاوردهای علوم و فناوری وزارت آموزش و پرورش که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برپا می باشد، بازدید به عمل آمد.

پایان خبر/