بازدید دوره ای از خوابگاه طرشت و رسیدگی به برخی از مشکلات آن خوابگاه

یکشنبه ۲۳ آبان ۹۵

دستور جلسه :  بررسی مشکلات و نیاز های دانشجویان و مطالبات

ارائه راهکار ها و اجرای برنامه های ورزشی ،فرهنگی

جلسه هماهنگی با حضور آقایان دکتر طهماسبی معاونت محترم دانشجویی و دکتر سلطانی مدیریت امور دانشجویی  برگزار شد که پاره از مشکلات در ذیل اورده می شود

درخواستهای دانشجویان و مطالبات آنها برای زندگی خوابگاهی به شرح زیر می باشد که انتظار می رود با حمایت مسئولین دانشگاه نیاز ها هرچه سریعتر برطرف گردد

۱- رفع مشکل اینترنت و راه اندازی فیبر نوری

۲-تجهیز خوابگاه از لحاظ تشک ، تخت ، یخچال ، جاکفشی ، تعویض موکت ها و میز و صندلی

۳- تعیین تکلیف هزینه های فرهنگی و متولی آن در دانشگاه  و چگونگی برگزاری مراسم ها و تقویت شورای فرهنگی و هیئت خوابگاه photo990886485067671816 photo990886485067671817 photo990886485067671818 photo990886485067671819