بازدید دوره ای از خوابگاه حافظ و رسیدگی به برخی از مشکلات آن خوابگاه

در مورخه ۹۵/۸/۲۵ جناب دکتر طهماسبی پور  و جناب آقا دکتر سلطانی به اتفاق هیئت همراه از خوابگاه حافظ بازدید نمودن که به بررسی برخی از مشکلات آن خوابگاه  که از طرف دانشجویان بازگو شده بود پرداختند که پاره از مشکلاتدر ذیل آورده شده است.

۱-رفع بر خی مشکلات در زمینه اینترنت

۲-حل مشکل اسانسور

۳-رفع برخی کمبود ها در خوابگاه

۴- رفع برخی کمبود های ورزشی

۵-رفع برخی مشکلات تاسیساتی

2 3 4 5 6 7 8 10 12 photo_2016-11-23_08-20-06 photo_2016-11-23_08-20-19 photo_2016-11-23_08-20-28 photo_2016-11-23_08-20-46